ISSN:2149-0821

AMATÖR SPORLARIN SOSYO-KÜLTÜREL VE İKTİSADÎ BOYUTU


Bu müşterek çalışmada spor kavramına sosyo-kültürel ve iktisadî tonlar ile alâkalı bir görünüm açısından yaklaşılmıştır. Belli spor çeşitleri; belli toplumsal zümreler ile bağdaşır ki sebepler malî yük kadar beşerî ve kültürel durum farklılıklarından da kaynaklanırlar. Kimi zaman belli bir spor dalı ile belli bir toplumsal küme arasında beklenmedik bir buluşmaya da rast gelinir ki böylesi bir oluşum bazı sıra dışı şartların karışması olarak görülmelidir.


Keywords


Spor; sporcu; kültür; sosyal; zengin; fakir.

Author: Sinan ÇAYA - - Ali ÖZARBOY
Number of pages: 247-257
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.68
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.