ISSN:2149-0821

TELEVİZYON İZLEME DAVRANIŞINA SOSYAL MEDYA VE İKİNCİL EKRAN KULLANIMININ ETKİLERİ


Endüstrilerin, hizmetin ve teknolojinin yöndeştiği günümüzde insanların da davranışlarında değişimlerin olduğu tüm açıklığıyla görülmektedir. Bu çalışmanın konusu olan televizyon izleme davranışındaki değişim de bu açıdan ele alınabilir. Eskiden sadece bir ekran karşısında gerçekleşen televizyon izleme alışkanlığı artık izleyicilerin tüm çevreleri ile birlikte gerçekleştirdikleri bir etkinlik haline dönüşmüştür. Bu dönüşümün gerçekleşmesindeki ana unsur farklı teknolojilerin artık bir arada ve etkileşim içerisinde kullanılabilmesidir. Dünyada giderek yaygınlaşan ikincil ekran uygulamalarının kullanımının Türkiye’deki durumunu araştıran bu çalışmada 235 kişiye anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların yaklaşık üçte birinin ikincil ekran uygulamaları kullandıkları ve akıllı telefon aracılığı ile paylaşımlarda bulundukları görülmüştür.


Keywords


İkincil Ekran, Sosyal Medya, Yöndeşme, Televizyon İzleme Davranışı, Teknoloji

Author: Ahmet ÇETİNKAYA - - Özgür Erkut ŞAHİN - Ahmet ARSLAN - Ali Murat KIRIK
Number of pages: 151-168
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.71
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.