SAHNELEMEDE KOSTÜM TASARLAMAK
DESIGNING COSTUME WITH STAGE

Author : Melahat ÇEVİK
Number of pages : 225-233

Abstract

Tasarlamak sözcüğü, gündelik hayat için yeni bir tanım olsa da; çağın mesleklerini toparlayan bir başlıktır. Tabi ki tasarım sözcüğünün kıstaslarını, alana özgü asrın gereklikleri ve estetik ölçütleri belirlemektedir. Bu bağlamda sahnelemedeki yaratıcı süreçlerinde günlük hayatı etkisi altına aldığını gözlemlemekteyiz. Yani; sahne hayatı, hayat sahneyi taklit eder. Aslında metinler sahnelenirken; hayatı irdelemektir amaç ve bu amaca hizmet eden göstergeleri belirlemek bu anlamda önemlidir. Ve bunların içerinde de dekor-kostüm tasarlamak başattır. İster gerçekçi olsun ister fantastik bu durum değişmez. Giyinmek ise her kesime özgü olduğu için bu kültürel zaruri ürünlerin en başında gelir, günü ve geçmişi barındırır. Özellikle türler arasındaki farklılıklar sahne kostümüne yansıtılmak istenecektir. Bu anlamda sahnelemede önemli bir gösterge kostüm tasarımıdır. Öyleyse yoruma hizmet açısından sunumun komedi ya da trajedi olması da kostüme de yansıtılacaktır. Sahnelemede kostüm çalışması sadece estetik ölçütlerde olması yeterli değildir. Yapılan kostüm, bütün tasarımın içinde uygun yerde konumlandığında başarılı olur. Eğer tasarımcının benlik kaygısı oyunun ve oyuncunun önüne geçecek bir duruş sergilerse tabi ki bütünün parçası olmaktan çıkmış kendine hizmet edecek duruma gelmiştir. Bu durum aslında tasarımın bütün öğeleri için geçerlidir. Amaç “en güzeli tasarlamak” hiçbir zaman değildir. Bu sanatın içinde güzel yanında çirkinde işlenir. Çünkü yaşamın gerçekliğinde hepsini bir arada görürüz.

Keywords

Sahne Tasarımı, Gösteri, Kostüm

Read:445

Download: 170