ISSN:2149-0821

İMPARATORLUK’TAN CUMHURİYET’E GEÇİŞTE BURJUVA SINIFININ YÜKSELİŞİ: LEYLA’NIN EVİ


Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında yaratılan burjuva sınıfının, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından eski Osmanlı soylu ailelerinin mal varlıklarına nasıl el koydukları; iki sınıf arasında insanların yaşadığı çevre koşulları ve aldıkları eğitimden de kaynaklanan farklılıklar ve bunun yarattığı derin uçurum gibi konuların tartışılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışma için belirlenen en uygun yöntem edebiyat ile sosyolojiyi aynı çatı altında birleştiren edebiyat sosyolojisidir. Karşılıklı olarak hem edebiyatın siyasal, toplumsal ve ekonomik koşullara yön vererek onları biçimlendirdiği hem de sosyo-politik ve ekonomik şartların edebiyatı etkilediği fikri üzerine inşa edilen edebiyat sosyolojisi aracılığıyla Zülfü Livaneli’nin Leyla’nın Evi adlı romanının Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sırasındaki bu dönemi nasıl yansıttığı üzerinde durulacaktır. Romandan örneklerle Osmanlı soylularının mal varlıklarını hangi sebeplerle ve nasıl kaybettikleri; aynı dönemde yükselişe geçen burjuva sınıfının ise tam tersine bu mal varlıklarını nasıl elde ettikleri gözler önüne serilecektir.


Keywords


Edebiyat Sosyolojisi, Leyla’nın Evi, Osmanlı Soyluları, Burjuva Sınıfı.

Author: Arzu ÖZYÖN
Number of pages: 389-396
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4474
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.