ISSN:2149-0821

ULUSLARARASI TİCARETTE GÜMRÜK TARİFELERİ HAKKINDA BİBLİYOMETRİK ANALİZ


Bu çalışmanın amacı “ Tarifeler “ konusunda iktisat alanında 1980-2019 yılları arasında yapılmış 4930 çalışmayı bibliyometrik olarak inceleyerek, bu konudaki çalışmaları ve eğilimleri ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda Web of Science (WOS) veritabanında “ Tariffs” konu başlığında yapılmış olan çalışmalar taranarak, analizi yapılmıştır. Analizi yapılan bu 4930 çalışmanın yayın yılları, dilleri, başlıkları, yazarları, ülkeleri ve atıf sayıları incelenmiştir. Ek olarak atıf ağları ve konu yönelimlerini belirlemek için sosyal ağ analizi yapılmıştır. Yapılan çalışmaların yayın sayısı ve atıf sayısı bakımından 2000 sonrası büyük bir artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Yayınlanan çalışmalarda ABD’nin öncü olarak kilit bir rol oynadığı ve ABD’den American Economic Review derginsinin en çok atıf alana dergi olduğu tespit edilmiştir. Couture ve Gagnon’un (2010) çalışmasının son yıllarda en çok atıf patlamasına sahip olarak yön gösteren bir çalışma olduğu görülmektedir. Son olarak tarifeler konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda en fazla karşımıza çıkan konular politika, ticaret, uluslararası ticaret, model, pazar, rekabet, koruma, yenilenebilir enerji ve ABD’dir.


Keywords


Gümrük tarifeleri, uluslararası ticaret, bibliyometrik analiz

Author: Mehmet BAYIRLI - - Bekir ÇINAR
Number of pages: 363-374
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4772
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.