ISSN:2149-0821

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖRGÜTSEL YARATICILIK ALGISI: BİR DERLEME ÇALIŞMASI


İçinde bulunulan bilgi çağında her geçen gün bir başka zeki uygulamanın üretilmesi ile beraber geleceğe ilişkin teoriler de daha gerçekçi olmaya başlamıştır. Günümüzde işletmelerin faaliyette bulundukları sektörlerdeki varlıklarını sürekli düzeyde artan rekabete rağmen sürdürebilmeleri, yeni pazarlara ulaşabilmeleri ve hatta sektörü yönlendirenlerden olabilmeleri bilişim teknolojilerini etkili ve verimli bir şekilde kullanmalarına bağlıdır. Bu zamana kadar süregelen geleneksel yönetim biçimlerinin işletmelerde uygulanmaya devam edilmesi gelişen teknolojik süreçlerle ters düşecektir. Bu aşamada yaratıcılığın örgüt içerisindeki her boyutta teşvikinin sağlanması örgüt içerisindeki yeniliklerin üretimini ve adaptasyonunu kolaylaştıracaktır. BS teknolojilerinin yanı sıra üst düzey yapay zeka uygulamalarının adaptasyonu konusunda öncü olabilecek firmalar da büyük ölçüde örgütsel yaratıcılığı benimsemiş işletmeler arasından olacaktır.


Keywords


Bilişim Teknolojileri, Yapay Zeka, Yaratıcılık, Örgütsel Yaratıcılık, Yenilik

Author: Gizem Ezgi GÜLER - - Ayşe DEMİRHAN
Number of pages: 381-393
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5047
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.