KİŞİSEL MAHREMİYETİN BİR İFADE ARACI OLARAK PORTRE ve EKSLİBRİS’DE KULLANIMI ÜZERİNE
ON THE USE OF PERSONAL PRIVACY IN EXLIBRIS AND PORTRAIT AS AN EXPRESSION TOOL

Author : Zeliha KAYAHAN
Number of pages : 399-419

Abstract

Portreler ortaya çıktığı tarihten bu yana plastik sanatlar alanında sıklıkla kullanılan konulardan biridir. Bireyin “ben” olma halinin en öznel olduğu durumları sunan portreler sanatçılar aracılığı ile ölümsüzleştirilmektedir. Geçmişe bakıldığında, toplumların düşünce yapılarının portrelerle benzer anlamlar içerdiği gözlenmektedir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak sanatsal pratiklerin değiştiği dolayısıyla portrelerin kullanım amaç ve yerlerinin de farklılaştığı dönemler olmuştur. Özellikle fotoğraf makinesinin keşfi ile keskin bir dönüşüm yaşayan portre günümüzde taşıdığı yeni anlam ve ifade olanakları ile de önemli bir yere sahiptir. Ekslibris, kitapların iç kapağına yapıştırılmak üzere sanatçılar tarafından kullanıcıları adına tasarlanan baskı uygulamalarıdır. Son yıllarda ülkemizde oldukça yaygınlaşan ekslibrisler bir sanat nesnesinin okuyucuya ulaşması açısından önemli ve değerlidir. Kitap, kitap sahibi ve sanatçı arasında kurduğu bağ ile yıllardır uluslararası anlamda işlevsel bir kullanıma sahip olan ekslibrisler ayrıca bir sanat nesnesi alarak sergilenebilmektedirler. Bu araştırma kişisel mahremiyeti yansıtan portrelerin hem tarihsel gelişimini hem de Zeliha Kayahan’ın portreler ana ekseninde yapmış olduğu özgün ekslibrislerini kapsamaktadır.

Keywords

Çağdaş Sanat, Sanat, Portre, Ekslibris.

Read:956

Download: 557