ISSN:2149-0821

HANEFİLERE GÖRE ŞAHSİYETİN SONA ERMESİNİN EVLENME AKDİNE VE NESEBE ETKİSİ


Şahıs haklardan faydalanabilen ve hak sahibi olabilen varlıktır. Şahsiyet (kişilik) ise onun haklardan istifade ehliyetini anlatır. Aile, ferdin bazı sosyal ve tabii ihtiyaçlarının karşılanması ve nesillerin kıyamete kadar âhenkle devamı için gerekli olan bir müessesedir. Nikâh akdi ile eşler arasında sıhrî akrabalık bağı kurulmuş olur. Nesep ile de aile fertleri kan birliği ve birbirinden olma temeli üzerinde yükselen daimi bir akraba¬lık bağı ile bağlanırlar. Nesep, şahısın anne, baba ve bunların vasıtasıyla diğer akrabaları arasındaki soy bağıdır. Neslin muhafazası?, İslâm’ın korunmasını ?hedeflediği değerleri ve faydaları? ifade eden zarûriyyâttandır. Zinan?ın kesin olarak yasaklanması ve soylar?ın karışmasına yol açacak düzenlemelere cevaz verilmemesi neslin insana yarışı??r biçimde korunabilmesi için alınan önlemlerin başında gelir. Bu bakımdan nesebin tespiti çok önemlidir. Şahsiyet ölümle birlikte sona erer ve evlilik birliği de kendiliğinden son bulur. Böylece ölenin eşi dul kişi olur. Hamile değil ise onun başkası ile evlenebilmesi için dört ay on gün iddet beklemesi gerekir. Kocasının vefatından sonra dul kalan bu eşten dünyaya gelen çocuğun nesebinin tespiti konusunda altı aylık süreye itibar edilir. Bu konuda tıp ilminden de faydalanılır. Bu makalede şahsiyetin sona ermesinin evlenme akdi ve nesebin tespitine etkisinin anlatılması hedeflenmektedir.


Keywords


Şahıs, Şahsiyet, Aile, Akid, Neseb

Author: Süleyman DEMİR
Number of pages: 663-673
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32588
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.