ISSN:2149-0821

ELBİSTAN'DAKİ GELENEKSEL EVLERE COĞRAFİ BİR BAKIŞ


Elbistan Şehri, Akdeniz Bölgesi'nin kuzeydoğusundaki Kahramanmaraş iline bağlı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer almaktadır.Birçok medeniyete beşiklik eden Elbistan'ın tarihi Üst Paleolitik ve Neolitiklik Çağlara kadar dayanmaktadır. Şehrin geçmişine Hititlerin,Romalıların,Selçukluların ve Dulkadiroğulları'nın damga vurduğu söylenebilir. Elbistan'da günümüze ulaşan ve şehrin geleneksel sivil mimarisini oluşturan evlerin 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kızılcaoba,Ceyhan ve Köprübaşı Mahalleleri'nde yapılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Bu dönemden önce de şehirde, yapılışının kolay ve ucuz olması,malzemesinin bol bulunması, zahire yapımına da olanak vermesi sebebiyle düz, toprak damlı, kerpiç evler inşa edilmiştir. Bu çalışmamızda kültürel mirasın ve tarihi zenginliğin önemli göstergelerinden olan geleneksel evlerin yapısal durumu, mimari özellikleri, dağılışı ve turizme kazandırılması için yapılması gereken çalışmalar coğrafi bir bakış açısıyla Kahramanmaraş İli Elbistan Şehri özelinde tartışılmaktadır. Elbistan İlçesinde bulunan geleneksel evler yapı malzemeleri,yapım teknikleri,mimari özellikleri ile mimari öneme sahip fakat yeterince sahip çıkılmayan ve ülke genelinde yeterince bilinmeyen kültürel miras örneklerini oluşturmaktadırlar. Geleneksel evlerle ilgili tespit ve tescil çalışmaları yapılmakla beraber bu evler henüz kültürel mirası koruyacak duruma getirilememiştir.Bakanlık ve il yetkililerinin geleneksel evlerin turizme kazandırılması yönündeki çalışmalara ciddi destek vermesi gerekmektedir.Elbistan Belediye Başkanlığı'nın projeleri arasında yer Kızılcaoba Mahallesi'ndeki geleneksel evleri Safranbolu Evleri tarzı yapma fikri hem kültürel miras açısından hem de Elbistan Turizmi açısından önemlidir.Kent müzesinin açılması ve Kurtuluş Savaşı'nda komuta merkezi olarak kullanılan evin müze evine dönüştürülmesi şehrin mirasına sahip çıkılması ve turizme katkı sunması açısından önemli bir adım olacaktır. Bu çalışma ile bu alanda yapılan çalışmaları da toparlayarak geleneksel evlerin korunmasına ve değerlendirilmesine katkı sağlanacaktır.


Keywords


Coğrafya,Turizm, Elbistan, Geleneksel Ev, Koruma

Author: Derviş KANAT - Nadire KARADEMİR - Mehmet TIRAŞ
Number of pages: 536-560
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32603
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.