CEMAL SÜREYA’NIN ŞİİRLERİNDE KIRMIZI RENGİN KULLANIMI
THE USE OF RED COLOR IN POETRY OF CEMAL SÜREYA

Author : Ahmet Faruk Güler - Gülden Altuntaş
Number of pages : 267-283

Summary

Renkler, hayatımızın her anında var olan ve sembolik anlamları da içerisinde barındıran unsurlardır. Cemal Süreya’nın şiirlerinde renklerin kullanımı çağrışım değerleriyle birlikte zengin bir içerik barındırmaktadır. Kırmızı, şairin şiirlerinde yoğun şekilde kullanımı olan bir renktir. Kırmızı, sadece bir renk olarak şiirlerde yer almamaktadır. Aynı zamanda cinselliğin, aşkın, heyecanın ve tutkunun rengi olarak birçok anlama karşılık gelecek şekilde bir kullanım değerine sahiptir. Sanatçının şiirlerinde kırmızı rengin anlam dünyasını, çağrışım değerlerini şiirlerinden hareketle açıklamak Cemal Süreya’ya farklı bir pencereden bakma imkânı sunacaktır. Kırmızı rengin doğrudan kullanımı ve kırmızıyı çağrıştıran sözcüklerin şiirin iç yapısı içerisinde değerlendirilmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Keywords

Cemal Süreya, renk, kırmızı, tutku, şiir, aşk

Read:531

Download: 206