ISSN:2149-0821

BATILILAŞMA/MODERNLEŞME SÜRECİNDE KENTSEL KAMUSAL ALANLARIN DÜZENLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE KENTSEL DONATI ÖGELERİNE GENEL BİR BAKIŞ


Tarihsel süreçte insanların, günlük yaşam içerisinde ihtiyaçlarını karşılamak üzere kent içinde kamusal alanları düzenleme çalışmaları görülmektedir. Kamusal alan insanların günlük eylemlerini ya da özel günlerdeki eylemlerini gerçekleştirdikleri, toplumu birbirine bağlayan ortak bir zemin olarak tanımlanmaktadır. Bu çaba içinde kamusal alanlarda kullanılmak üzere heykel, çeşme, kent mobilyası gibi bazı donatı öğeleri de ortaya çıkmıştır. Toplumun ortak yararını belirlemeye ve gerçekleştirmeye yönelik düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve geliştirildiği ortak toplumsal etkinlik alanına işaret etmek için kullanılan bir kavram olarak tanımlanan kamusal alanların düzenlenmesi ve bu alanlarda kullanılan ve günümüzde kent mobilyası olarak da isimlendirilen bu donatı öğeleri tarih boyunca imar hareketleri, tasarım akımları, politika, ekonomi, sosyo-kültürel değişimler gibi hareketlere bağlı olarak gelişim göstermiştir. Türkiye’de kentsel kamusal alanların düzenlenmeye başlanması ve kentsel donatı öğelerinin kullanılmaya başlanması Batılılaşma/ Modernleşme sürecinde yoğun bir şekilde görülmektedir. Bu çalışmada imar hareketleri, mimarlık akımları, sosyo-kültürel ve politik gelişmeler doğrultusunda Türkiye’de kentsel kamusal alanların biçimlenişi ve bu mekânları yaşatan öğeler olarak kamusal alanda kullanılan donatı öğelerinin gelişimi irdelenmiş bulunmaktadır.


Keywords


Kent, kamusal alan, kentsel donatı elemanı, kent mobilyası

Author: Deniz DEMİRARSLAN
Number of pages: 32-63
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39321
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.