ISSN:2149-0821

ÖĞRETMEN GÖZÜYLE KÜLTÜR TURİZMİ BAĞLAMINDA AMASYA


Toplumları birbirine yakınlaştıran, ön yargıları ortadan kaldıran, kültürleri tanımaya ve kültürel etkileşime yol açan, dünya enerji harcamalarından sonra ülkelerarasında en geniş hacimde para sirkülasyonuna neden olan beşeri faaliyet turizmdir. Teknolojik gelişmeler, özelikle de iletişim ve bilişim teknolojilerinde görülen gelişme, dünyanın küçülmesine, toplumlarda görme, tanıma merakının artmasına yol açmış, uluslararası turizme katılanların sayısı her geçen gün hızla artış kaydetmiştir. Turizme ilgi duyanların artmasıyla birlikte turizmin hedeflerinde de değişim ortaya çıkmıştır. Önceleri pahalı olan, eğlenmeyi, dinlenmeyi ve pahalı alışveriş yapmayı öncelik olarak benimseyen kitlelerin faaliyet alanı olan turizmde, zaman içinde hedefler değişmiş, daha çok harcama yapmak değil, farklı kültürleri tanımak anlayışı turizmin önceliği halini almıştır. Tarih ve kültür turizminin giderek önem kazandığı dünyamızda, eski medeniyet havzaları turizmde giderek değer kazanmakta, istihdamın ve ticari faaliyetin canlandığı yerleşmeler olarak belirginlik kazanmaktadır. Bu çalışmada Amasya’nın tarih ve kültür turizmi adına önem taşıyan ve kültür turizmi kapsamında şehrin tanıtılması, önemli tarihi ve kültürel varlıklarının değerlendirilmesi konusunda öğretmen görüşlerinin ortaya konulması ve önerilerde bulunulması hedeflenmiştir. Çalışmaya Amasya’daki orta dereceli okullarda görev yapmakta olan 53 öğretmen gönüllü olarak katılmış, çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir.


Keywords


Amasya, öğretmen görüşleri, kültür turizmi,

Author: Asım ÇOBAN - Turgut İLERİ
Number of pages: 74-85
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39418
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.