BEN, MİMAR SİNAN! TEK PERDELİK OYUNUNUN BENJAMIN ROLAND LEWIS VE GUSTAV FREYTAG’IN GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA ÇÖZÜMLENMESİ

Author : Gülşah DURMUŞ
Number of pages : 204-218

Summary

Bu çalışmada Turgut Özakman’ın Ben, Mimar Sinan! adlı tek perdelik oyunu Gustav Freytag tarafından Dramanın Tekniği/ The Technique of Drama (1863) kitabında ortaya konulan, beş bölüm ve üç krizden oluşan yapısal metin çözümleme tablosu olan Freytag Piramidi ile Benjamin Roland Lewis’nin Çağdaş Tiyatroda Tek Perdeli Oyunlar/ Contemporary One-Act Plays kitabının giriş bölümünde yer alan tek perdelik oyunların ana özelliklerinin belirlenmesine ilişkin veriler ışığında çözümlenmiştir. Freytag Piramidi’nin sekiz temel aşaması; serim, kışkırtıcı etki, yükselen eylem, zirve, trajik etki, düşüş, son askıda kalma ya da merak etkisi ve yıkım iken Lewis’nin ortaya koyduğu görüşler, tek perdelik oyunların konusu ve tek perdelik oyunların tekniği [karakter, olay örgüsü (giriş, gelişme ve sonuç), diyalog, sahne işçiliği ve sahne yönetimi] temel başlıkları etrafında şekillendirilmiştir. Çözümleme işleminin ardından elde edilen veriler ışığında eserin Freytag Piramidi’nin zirve basamağı ile sona ulaştırıldığı ve Lewis tarafından ortaya konulan verilerle uyumlu bir yapılanış sergilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Ben, Mimar Sinan!, tek perdelik oyun, Gustav Freytag, Benjamin Roland Lewis, metin merkezli çözümleme

Read:470

Download: 178