TÜRK ŞİİRİNİN “İĞNELİ” ŞAİRİ: CAN YÜCEL

Author : NEVRİYE BOZDEMİR
Number of pages : 378-392

Summary

Can Yücel şiirlerinden yola çıkılarak ironi kavramına yöneldiğimiz bu çalışmada, sözün bir duruş olduğu görülmüştür. Estetik’in değindiği kavramlardan biri olan komik ve bunun yansıma biçimleri de ele alınmıştır. Düşünmeye sevk eden bir gülmecenin şiirde işlenişi aktarılır. Eleştirel bir tarz olarak karşılaşılan ironi tanımlanırken şiire nasıl yerleştirildiği de örneklendirildi. İmgeden çok düşünceye hizmet veren bir şairin üslubuyla şiirin söylemi iletmede bir araç haline getirildiği de çalışma esnasında gösterilmektedir. Üslup ve bakış açısının paralel gittiğine şahit olunan bu çalışmada şiirin farklı bir boyutuyla karşı karşıya gelindi. Geleneksel şiir dilinden ayrı olarak oluşturulmuş, şaire özgü, yani orijinal bir düş dünyasıyla ortaya çıkan bir dil yapısı da tanıtılma imkânı bulmuştur.

Keywords

İroni, humour, eleştiri, komik, kendilik bilinci, ideoloji.

Read:501

Download: 198