ISSN:2149-0821

TÜRK ŞİİRİNİN “İĞNELİ” ŞAİRİ: CAN YÜCEL


Can Yücel şiirlerinden yola çıkılarak ironi kavramına yöneldiğimiz bu çalışmada, sözün bir duruş olduğu görülmüştür. Estetik’in değindiği kavramlardan biri olan komik ve bunun yansıma biçimleri de ele alınmıştır. Düşünmeye sevk eden bir gülmecenin şiirde işlenişi aktarılır. Eleştirel bir tarz olarak karşılaşılan ironi tanımlanırken şiire nasıl yerleştirildiği de örneklendirildi. İmgeden çok düşünceye hizmet veren bir şairin üslubuyla şiirin söylemi iletmede bir araç haline getirildiği de çalışma esnasında gösterilmektedir. Üslup ve bakış açısının paralel gittiğine şahit olunan bu çalışmada şiirin farklı bir boyutuyla karşı karşıya gelindi. Geleneksel şiir dilinden ayrı olarak oluşturulmuş, şaire özgü, yani orijinal bir düş dünyasıyla ortaya çıkan bir dil yapısı da tanıtılma imkânı bulmuştur.


Keywords


İroni, humour, eleştiri, komik, kendilik bilinci, ideoloji.

Author: NEVRİYE BOZDEMİR
Number of pages: 378-392
DOI:
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.