ISSN:2149-0821

URFALI GAZİ MEHMET KERİMOĞLU’NUN KORE SAVAŞINA DAİR İZLENİMLERİ


Soğuk Savaş Dönemi’nin ilk çatışma alanı olan Kore, Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırmasıyla birlikte yaklaşık üç yıllık bir savaş süreci yaşamıştır. Bu savaş sürecinde Birleşmiş Milletler aktif rol oynamış ve birçok devlete savaşa katılma çağrısında bulunmuştur. Bu çağrıya kulak veren devletlerden biri de Türkiye olmuştur. Bir yandan dünya barışına katkıda bulunmak bir yandan da kendi güvenliğini sağlama adına NATO’ya üye olma çabası içerisinde olan Türkiye, yurdun çeşitli yerlerinden savaşa dört tugay asker göndermiştir. Türkiye’nin birçok yerinden olduğu gibi Urfa’dan da askerlik yaptıkları yerden Kore’ye birçok asker gönderilmiştir. Savaşa katılan bu askerlerden 4’ü şehit olurken 53’ü ise gazi olma unvanına nail olmuştur. Gazi olma unvanına layık görülen ve savaşta yararlılık gösteren Urfalı askerlerden biri de Mehmet Kerimoğlu’dur. Bu çalışmada Kore Savaşı’nda göstermiş olduğu kahramanlıklardan dolayı “Gazi” unvanı alan Urfalı Mehmet Kerimoğlu’nun savaşa dair izlenimleri ele alınmıştır. Çalışmada kaynak olarak sözlü mülakatlar temel alınmıştır. Gerek sözlü mülakatlar gerekse de literatürdeki muhtelif kaynaklardan elde edilen bulgulara göre gazinin savaşa gönüllü olarak katıldığı, savaş esnasında sıcak çatışmalara girdiği ve kahramanlıklar gösterdiği saptanmıştır.


Keywords


Kore, NATO, BM, Gazi, Urfa.

Author: Mehmet KISAK
Number of pages: 497-506
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.40595
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.