ISSN:2149-0821

FLÜT EĞİTİMİNDE FLÜTÜ DOĞRU TUTUŞ VE DURUŞ POZİSYONLARI


Flüt eğitiminde flütü tutuş ve flütle duruş pozisyonlarının, özellikle başlangıç aşamasında doğru anlaşılması ve uygulanması, flüt eğitimi sürecinde başarıyı etkileyen önemli konulardan bir tanesidir.Flüt eğitiminde doğru bir tekniğin temeli doğru beden pozisyonu ve flütün doğru bir şekilde dengelenmesiyle rahat bir tutuş pozisyonuna dayanır.Doğru pozisyonla çalmak nefes kontrolü açısından oldukça önemlidir ve böylece mümkün olan en iyi ton üretilir.Ayrıca olası bedensel incinmelerden korunmada doğru tutuş pozisyonları önemlidir. Flüt eğitiminde tutuş ve duruş pozizyonları çoğunlukla başlangıç metotlarında ele alınmaktadır. Ancak başlangıç metotlarının büyük birçoğunluğu yabancıbir dilde yazılmıştır. Öğrencinin anlamadığı bir dilde yazılmış olan bir metotla çalışması, istediği bilgiye ulaşmasını engelleyebilir. Bu sebeple öğretmenin olmadığı durumlarda, öğrenci çalıştığı metotta doğru bilgiye ulaşabilmeli, nasıl çalışması gerektiğini okuyarak ve görerek öğrenebilmelidir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada flüt eğitiminde flütü tutuş ve flütle duruş pozisyonlarını gerek teorik bilgilerle gerekse görsellerle detaylı bir şekilde anlatarak, öğrencilere doğru davranışlar kazandırmak ve böylece öğrencilere kaynaklık etmek, yol göstermek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklar incelenerek literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bulgular flütü tutuş ve flütle duruş pozisyonları bakımından ele alınarak sunulmuştur.


Keywords


Flüt eğitimi, flütü tutuş pozisyonları, flütle duruş pozisyonları

Author: Gülten CÜCEOĞLU ÖNDER - Esma GANIK
Number of pages: 73-88
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41762
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.