KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI ÖNCESİ TÜRK GAZETELERİNDEKİ KIBRIS KONULU KARİKATÜRLERİN POPÜLER JEOPOLİTİK BAĞLAMINDA ANALİZİ
ANALYSIS OF CYPRUS CARTOONS IN TURKISH NEWSPAPERS BEFORE THE CYPRUS PEACE MOVEMENT IN THE POPULAR GEOPOLITIC CONTEXT

Author : İsmail BAYDİLİ - Beyzade NADİR ÇETİN
Number of pages : 232-247

Summary

İktidarlar söylemlerini meşrulaştırıp, yaygınlaşmasını sağlamak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemlerden birisi de popüler kültürün bir araç olarak kullanılmasıdır. Kitle iletişim araçlarının toplumları etkileme ve yönlendirme gücünden yararlanan iktidarlar bu araçlardaki haber, köşe yazısı, ilan gibi alanlarda söylemlerini halka iletir ve haktan destek talep ederler. Fakat bu yöntemlerle yapılan aktarımlarla ikna etmek bazen zorluklar çıkarır. Oysa doğrudan mesaj iletmeyen öğeler ile aktarılan mesajlara karşı direnç daha düşük olur ve istemsiz de olsa o fikir bilinçaltına yerleşir. Bu yöntemlerden birisi de karikatür kullanmaktır. Karikatürler insanları güldüren, hoşça vakit geçirmesini sağlayan görsellerdir. Karikatür ile bireye aktarılan mesaj karikatürün görsel gücü altında ikinci planda kalsa da mesajın açık algıya ulaşmasını rahatlatır. Kıbrıs Barış Harekâtının hazırlık evresinde Türk gazeteleri de karikatürün görsel gücünden faydalanarak çeşitli iktidar söylemlerinin halka ulaşmasında karikatürleri araç olarak kullanmıştır. Bu çalışma, Kıbrıs Barış Harekâtı öncesindeki beş günlük sürede seçili gazetelerde yayımlanan karikatürlerin eleştirel jeopolitik bakımdan analizini amaçlamaktadır.

Keywords

Gazete Analizi, Karikatür, Kıbrıs, Söylem, Popüler Jeopolitik

Read:316

Download: 171