ÖYKÜDEN METNE, METİNDEN SAHNEYE: STEFAN ZWEİG VE KORKU
FROM STORY TO TEXT, FROM TEXT TO STAGE: STEFAN ZWEIG AND FEAR

Author : Tuğçe Mine AKTULAY ÇAKIR - Asena YILDIRIM
Number of pages : 139-154

Abstract

Tiyatroda bilinen bir eserden yola çıkılarak yapılan uyarlama metinlerin tercih edilmesinin nedeni, seyircide merak uyandırması ve seyircinin ilgisini çekmesidir. Uyarlanan eserde çizilen karakterlerin hazır oluşu da yönetmen veya yazar açısından bakıldığında göreceli olarak kolaylaştırıcı bir durumdur. Çünkü öykü hazırdır. Günümüzde popüler roman ya da öykülerden uyarlanmış pek çok başarılı yapıt görmek mümkündür. Avusturyalı yazar Stefan Zweig, bunun örneklerindendir. Akıcı üslubu, karakter tahlilleri, savaş karşıtı, iyimser ve insancıl bir yazar olması, okuyucuda onun “bizden biri” olma fikrini uyandırmış, okurlar tarafından takdir edilmiş beğenilmiştir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre ölümünün üzerinden 70 yıl geçmesi sebebiyle de hakkındaki yasal telif kısıtlaması kalkmış, böylece birçok yayınevi tarafından eserleri yeniden basılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin ilk telif hakları ajansı Onk Ajans, “Korku” adlı tiyatro metnini Elodie Menant’ın uyarlamasıyla bünyesine dâhil etmiş, oyunun Türkiye prömiyeri 2018 yılında Alt Sahne tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yazarın “Korku” adlı öyküsü ve uyarlanmış oyun metni incelenecektir. Araştırma yöntemi olarak kaynak taraması ve metin çözümleme yapılacak, karakterler Freud’un psikanaliz kuramındaki rüya, utanç, suçluluk duygusu kavramları üzerinden okunacaktır.

Keywords

Stefan Zweig, Elodie Menant, Korku, Freud, Tiyatro

Read:833

Download: 282

Atıf Bulunamadı