GUNTARS SIETIŅŠ VE MEZOTİNT’E YAKLAŞIMI
GUNTARS SIETIŅŠ AND HIS APPROACH TO MEZZOTINT

Author : Sezin TÜRK KAYA
Number of pages : 37-47

Abstract

Guntars Sietiņš, Letonya’da yaşan özgünbaskı sanatçısıdır. Çalışmalarını Letonya’nın başkenti Riga’da sürdürmektedir. Guntars Sietiņš, Art Academy of Latvia’da akademisyen olarak görev yapmaktadır. Bu makalede sanatçının mezzotint tekniği ile ürettiği çalışmalar incelenmektedir. Sanatçı çalışmalarında geleneksel ve çağdaş yöntemleri bir arada kullanır. Sietiņš, uluslararası alanda mezzotint tekniğini iyi uyguladığı çalışmaları ile bilinir. Sanatçı 1990’lı yıllardan itibaren ürettiği, dijital alt yapı ile desteklediği mezzotint çalışmaları ile dikkat çekmektedir. İnceleme sırasında; Guntars Sietıņš’in Eserlerinde Teknik Uygulamalar, Guntars Sietıņš’in Eserlerinde Kurgu, Guntars Sietıņš’in Eserlerinden Örnekler başlıkları altında sanatçının hangi yöntem ve teknikleri neden ve nasıl kullandığına değinilecek ve çalışmalarından örnekler sunulacaktır.Araştırma makalesinde yöntem olarak, sanatçı sözlü ve yazılı iletişimde bulunuldu. Kuramsal bilgiler için kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada sonucunda Guntars Sietıņš’in çağdaş baskıresim üretimlerine, teknik yetkinliğine, simgesel yaklaşımlarına yönelik bulgular sunulmuştur. Sanatçının, güncel teknikler ile geleneksel yöntemleri birleştirerek ulaştığı nokta vurgulanmıştır.

Keywords

Baskıresim, Mezzotint, Guntars Sietiņš, Çağdaş Baskıresim

Read:703

Download: 226

Atıf Bulunamadı