ISSN:2149-0821
The Journal of Social Sciences

Editor: Dr. Taner Namlı
Assistant Editor: Öğr. Gör. Sevcan BAYRAK - Dr. Faruk GÜLER - Ar. Gör. Enser YILMAZ
Publication Place: MALATYA
Year-Number: 2019-42
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Tarık ÖZCAN PROF. DR. TARIK ÖZCAN’IN KENDİ ANLATIMIYLA ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ,

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Taner Namlı PROF. DR. TARIK ÖZCAN HAKKINDA SÖYLENENLER VE DERVİŞ ÇİÇEĞİ (KENDİSİNE İTHAF EDİLMİŞ BİR HİKÂYE),

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Taner Namlı ALBÜMDEN - FOTOĞRAFLARLA PROF. DR. TARIK ÖZCAN,

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Âbide Doğan AHMET HAMDİ TANPINAR'IN ANKARA'SI, 1-10

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

SIDIKA DİLEK YALÇIN TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA BİR KÖPRÜ: HÜSEYİN CAVİD’İN UÇURUM ADLI ESERİNİN DRAM SANATI AÇISINDAN TAHLİLİ, 11-22

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

NESRİN KARACA LATİN AMERİKALI BİR ASKER; GENERAL FRANCISCO DE MİRANDA’NIN PERSPEKTİFİNDEN 18. YÜZYILDA İSTANBUL, 23-43

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ebru BURCU YILMAZ MEHMED NİYAZİ’NİN DÂHİLER VE DELİLER ROMANINDA MEKÂNSAL HAFIZA, 44-54

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Beyhan KANTER MEDENİYET İNŞA EDEN ŞEHİRLER: ARİF AY’IN ŞİİRLERİNDE İSLAM ŞEHİRLERİ, 55-62

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abdülhalim Aydın ANLAMSIZLIĞI ANLAMLANDIRMA ÇABASI : SARAH KANE VE BLASTED OYUNU, 63-76
AN EFFORT TO MAKE SENSE OF THE SENSELESSNESS: SARAH KANE AND THE PLAY BLASTED
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abdülhalim Aydın ABDULHAK HAMİD'DE FRANSIZ EDEBİYATI VE VICTOR HUGO ETKİSİ, 77-89
FRENCH INFLUENCE AND AND THE IMPACT OF VICTOR HUGO IN THE WORKS OF ABDULHAK HAMİD
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhittin ELİAÇIK EBUSSUÛD EFENDİ’NİN MÜKEYYİFÂTLA İLGİLİ FETVÂLARI, 90-95
SHEIKHULİSLAM EBUSSUUD EFENDİ'S FETWAS ON DELİGHTİNG BEVERAGES
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ayşegül Akdemir - Ali Yıldırım AŞK/ŞARAP ATI VE AŞK MEYDÂNININ SÜVÂRÎLERİ, 96-113
HORSE OF LOVE/WİNE AND CAVALRY OF SQUARE OF LOVE
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sema ÖZHER KOÇ Ayla Kutlu’nun “Asi… Asi” Adlı Romanında Mitik Söylem-I: Yatay Boyutun Sembolleri, 114-127

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

FATİH KANTER YERLİLİK VE MİLLİLİK BAĞLAMINDA TARIK BUĞRA’NIN HİKÂYELERİ, 127-136

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih Arslan KÜLTÜREL SİNİZM / PATOLOJİK ŞİDDET EĞİLİMLERİ: “BOMBA VE BEYAZ LALE” ÖYKÜSELLİĞİ, 137-146
CULTURAL SYNICISM / PATHOLOGICAL VIOLENCE TENDENCIES: NARRATIVE IN “BOMBA” AND “BEYAZ LALE”
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mutlu Deveci Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Mekânın Poetiği, 147-160
The Poetics of Space In The Novels of Cengiz Aytmatov
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mutlu Deveci - İpek YILDIZ Tanzimat Romanında Kurumsal Olmayan Boyutu ile Eğitim: Eğitimciler ve Öğreticiler, 161-175
Education by Its Non-Institutional Extent in Tanzimat Reform Era Novel: Educators and Instructors
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Yılmaz TUTUNAMAYANLAR’IN ABSÜRT DUVARLARI , 176-185
ABSURD WALLS OF TUTUNAMAYANLAR
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet DEMİR ORHAN KEMAL’İN KALEMİNDEN BİR ‘TİP’: KUDRET YANARDAĞ, 186-203
A ‘TYPE’ FROM ORHAN KEMAL’S PEN: KUDRET YANARDAĞ
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gülşah DURMUŞ BEN, MİMAR SİNAN! TEK PERDELİK OYUNUNUN BENJAMIN ROLAND LEWIS VE GUSTAV FREYTAG’IN GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA ÇÖZÜMLENMESİ, 204-218

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gülda Çetindağ Süme KÖROĞLU DESTANI’NDA MEZAR MOTİFİNİN SEMBOLİK DEĞERLERİ , 219-231
SYMBOLIC VALUES OF THE TOMB MOTIF IN KOROGLU EPIC
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nilüfer Yıldırım ŞİİRİNİN YOLUNU TÜRKÇE İLE AYDINLATAN ŞAİR: TARIK ÖZCAN, 232-239
TARIK ÖZCAN: THE POET WHO LIGHTENED HIS POETRY WITH TURKISH
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tuba DALAR Sultan Raev’in Tımarhane’sinden Okunan Sovyet İdeolojisi, 240-253
Soviet Ideology Read from Sultan Raev’s Nuthouse
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

MUHİTTİN ÇELİK Kaşkay Edebiyatında Manzum Türler , 254-266

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet Faruk Güler - Gülden Altuntaş CEMAL SÜREYA’NIN ŞİİRLERİNDE KIRMIZI RENGİN KULLANIMI, 267-283
THE USE OF RED COLOR IN POETRY OF CEMAL SÜREYA
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Taner Namlı BİR GÖSTERGEBİLİM İNCELEMESİ: SULAR NE GÜZELSE, 284-294

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Onur TOKİZ BAB-I ESRAR ROMANINDA HAYAL ETME UNSURLARI, 295-302
IMAGINATION ELEMENTS IN THE NOVEL BAB-I ESRAR
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fevziye Alsaç HAYAL ŞEHİR ŞİİRİNDE OTANTİK OLMA BAĞLAMINDA İMAJLAR, 303-312
IMAGES IN THE CONTEXT OF AUTHENTIC IN DREAM CITY POETRY
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ayşe Özpolat KİŞİLİĞİN YANSIMASI GÜVENİLİRLİK BEKLENTİSİ VE GÜVEN OLUŞUMU, 313-338
REFLECTION OF PERSONALITY TRUST EXPECTATION AND TRUST FORMATION
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sema Oruç SUSKU VE ŞAİR: TARIK ÖZCAN’IN ŞİİR EVRENİ, 339-353

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yeşim İpekçi BYRON’UN MUZAFFER ÖLÜM FİKRİNE KARŞIN SHELLEY’İN ÖZGECİL SEVGİ ANLAYIŞI: PROMETHEUS’DAN PROMETHEUS UNBOUND’A , 354-367
SHELLEY’S SELFLESS LOVE VERSUS BYRON’S VICTORIOUS DEATH: FROM PROMETHEUS TO PROMETHEUS UNBOUND
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bedirhan Ünlü TEVFİK FİKRET İLE AHMET CEMİL’İN ŞİİR ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI , 368-377

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

NEVRİYE BOZDEMİR TÜRK ŞİİRİNİN “İĞNELİ” ŞAİRİ: CAN YÜCEL, 378-392

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih SOLMAZ DERME DERGİSİ VE MALATYA’DA FOLKLORİK UNSURLAR, 393-411
JOURNAL AND FOLKLORIC ELEMENTS IN MALATYA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39526
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.