Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım ve Yayın İlkeleriSOBİDER 

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ  

THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES

 

YAYIN İLKELERİ:

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi,  aylık olmak üzere yılda 12 sayı yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Gerekli görüldüğü takdirde ek sayılar düzenlenebilir.

 1. SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, daha önce yayımlanmamış olmalıdır. Sosyal bilimler alanında yazılan her makale, çeviri, söyleşi ve tanıtım yazılarına yer verilir. Kongre bildirileri ve konferans metinleri, yayımlanmamış olma şartıyla kabul edilir.

 2. SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi’ne yazı gönderilebilmesi için www.sobider.com adresinden Makale Takip Sistemi’ne üye olunması ve makalelerin buradan gönderilmesi gerekmektedir. Eklenen yazılarda isim veya yazarın kimliği ile ilgili bilgilere yer verilmemelidir. Yazarlarına ait bilgiler, yayın aşamasında editör tarafından eklenir.

 3. SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi’nde Türkiye Türkçesi’nin yanı sıra diğer Türk lehçeleri ve diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilmektedir.

 4. Dergimize gönderilen yazılar, TDK Yazım Kılavuzu’na uymak zorundadır. Yayın Kurulu tarafından yazının bütünlüğünü etkilemeyecek düzeltmeler yapılabilir.

 5. Dergimizde yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumlulukların muhatabı yazardır.

 6. Makaleler yayınlanması için alanındaki iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir.

 7. Dergide yayınlanacak yazıların tasarım, uluslararası indekslere tanıtımı, DOI numarasının satın alınması noktasında hakem sürecinden geçen makalelerden 270 tl ücret alınmaktadır. Söz konusu ödemeyi yapmayan makaleler yayınlanmaz. Hakem sürecini geçemeyen makalelerden böyle bir ücret talep edilmez.

YAZIM KURALLARI VE SAYFA DÜZENİ:

 1. Başlığın tamamı büyük harf, Times (Times New Roman), 11 punto olmalıdır. Yazar adı  küçük, soyadı büyük harfle yazılmalıdır.

 2. Yazının başında Türkçe-İngilizce Özet (Abstract) ve anahtar sözcükler bulunmalıdır. Özet, makalenin bütün önemli noktalarını vurgulamalı ve en fazla yüz elli sözcük olmalıdır.

 3. Metin içinde göndermeler ad, basım yılı ve sayfa numarası olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Özcan 1997: 619).

 4. Yazı karakteri, Times (Times New Roman) olmalı ve yazılar 11 punto, 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sözcük aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır. 

 5. Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde 11 punto ve yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalıdır.

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir).

                       Üst Kenar Boşluk:  3 cm

                       Alt Kenar Boşluk:  3 cm

                       Sol Kenar Boşluk:  3 cm

                       Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

                       Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlıkta ve metinde 11, özetlerde 11 ve dipnotlarda 10 punto

Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk

Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm

Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda 1

 

 

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALE KABULÜ

  Kasım ayında yayımlanacak 30. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  5.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 25-27 EKİM 2018 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 5.ASOSCONGRESS 'e davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. www.asoscongress.com

  Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:15.5.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.8.2018 
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30.8.2018 
  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018 
  Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018 
  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018 
  Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018 
  Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018 
  Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri