Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÜLERLE VE TÜRKÜLERDE “DERT”LENMEK
“İnsana ıstırap veren her türlü hal, sıkıntı, zorluk” anlamına gelen dert kavramı, insan hayatının bir parçasıdır. İnsanoğlunun dertten âzâde olduğunu söylemek imkânsızdır. Az ya da çok, büyük ya da küçük, önemli ya da önemsiz her insanın hatta her canlının bir derdi vardır. İnsan hayatının arzulanmış olmasa dahi vazgeçilmez bir parçası olan dert kavramı, tabii olarak insanımızın her türlü duygu ve düşüncesini ezgili bir şekilde dile getirdiği halk türküleri içerisinde de çokça yer bulmaktadır. Yüzyıllar içerisinde oluşan ve bu milletin efkârını dile getiren türküler, bu milletin derdini de en güzel şekilde dile getirdiği edebi formlardan biridir. Yüzyıllardır bu milletin her halini, her efkârını dile getiren türküler bu milletin dertlerini de en güzel şekilde terennüm etmişlerdir. Türküler, bazen sevinç olup insan yüreğini coşturmuş; bazen de insanımızın feryadı olup göğe çıkmıştır. Duygular, en tesirli bir şekilde türkülerle terennüm edilmiş, dilekler hep türkülerle aranmıştır. Geçmişten günümüze bu milletin derdine, kederine, sevincine ses olmuş ve günümüze kadar da bu özelliğini hep korumuştur. Dertsiz bir toplum ve insandan bahsetmenin tespitinin zorluğu bir yana Türkler hem millet olarak hem de birey olarak dertli bir toplumdur. Savaşlar, felaketler, göçler, olumsuz hadiseler ve daha birçok sebepten ötürü bu millet dertli ve çilekeş bir millettir. Bunun neticesi olarak da Türk milleti duygu ve düşüncelerini en yalın ve en tesirli bir biçimde dile getirmiş olduğu türkülerinde bu ıstıraplı ve dertli halinden sürekli olarak bahsedile gelmiştir. Bu tespit doğrultusunda bu çalışmada “dert” kavramının türkülerde nasıl ele alındığı ve işlendiği üzerinde durulmaktadır. Çalışma bir literatür taraması yaparak içinde dert kelimesi geçen türküleri tespit etmek amacıyla yapılmamıştır. Kendi sınırlılığı içerisinde bu çalışma, örnekler üzerinden dert kavramının türkülerde nasıl işlendiği, nasıl ele alındığı ve ne gibi çözümler ürettiğine dair bazı tespitleri yapabilme amacı gütmektedir.

Keywords
Türkü, Dert, Halk kültürü, Türk milleti, Halk müziği

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri