Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HEDEF BELİRLEME = NESNEL KARİYER BAŞARISI???
Hem kariyer hem de kariyer başarısı olgusu içerik ve süreçler boyutu ile önemli ölçüde değişmiştir ve değişmektedir. Çalışmanın amacı, bu değişimin ulaştığı noktada bireysel kariyer planlamanın aşamalarından biri olan hedef belirleme ile nesnel kariyer başarısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Hedef belirleme ve nesnel kariyer başarısı arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için merkezi İstanbul’da bulunan bir özel şirketin beyaz yakalı çalışanlarına anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 110 beyaz yaka çalışanından alınan verilerin analiz sonuçlarına göre, cinsiyet, yaş, eğitim gibi sosyo-demografik değişkenler nesnel kariyer başarısını etkilemektedir. Hedef belirleme ile nesnel başarı ölçütlerinden aylık kazanç ve terfi sayısı arasında pozitif yönlü düşük bir ilişki, pozisyon arasında ise negatif yönlü düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca hedef belirleme ile kariyer tatmini arasında pozitif yönlü ve yüksek bir ilişkinin bulunduğu saptanmıştır.

Keywords
Kariyer, hedef belirleme, nesnel kariyer başarısı

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri