Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KANÛNÎ’NİN ŞAH TAHMASB’IN GAZELİNE CEVABI
Yavuz Sultan Selim zamanında şiddetlenen Osmanlı-İran mücadelesi, Şah Tahmasb’ın tahta geçmesi ve bu durumu bir elçi ile Osmanlılara bildirmemesi, Kanûnî’nin de Tahmasb’ı tebrik etmek yerine ona hakaret dolu uzun bir tehditname göndermesi neticesinde aynı hızla devam etmiştir. Bu süreçte Safevîler, sınır boylarındaki Osmanlı kentlerine sık sık akınlar düzenlemişler, yağma faaliyetlerinde bulunmuşlar ve Anadolu’daki Türkmenler arasında Şiiliği yayarak isyanlar çıkartmışlardır. Safevîlerin bu faaliyetlerine karşın Kanûnî boş durmayarak üç İran seferi düzenlemiş ve sonrasında 962/1555 yılında Amasya Anlaşması imzalanmıştır. Şehzade Bayezid’in İran’a sığınmasıyla Osmanlı-İran münasebeti yeniden sıkıntılı bir sürece girse de Şehzade’nin teslim edilmesiyle ilişkiler düzelmiştir. Kanûnî döneminde, Osmanlı ve İran devlet adamları arasında birçok yazışma olmuştur. Mektuplaşma şeklindeki bu yazışmaların çoğu günümüze kadar ulaşmıştır. Çoğunlukla mensur olan ve araya yer yer manzum parçaların serpiştirildiği bu mektuplar haricinde devlet adamlarının manzum olarak da birbirlerine cevaplar verdiklerini görmekteyiz. Bunlardan biri de Kanûnî’nin, Tahmasb’ın gazeline verdiği cevaptır. Bu çalışmada, Tahmasb ile Kanûnî arasındaki atışmanın manzum ifadesi olan gazeller tanıtılacaktır.

Keywords
Kanûnî, Tahmasb, gazel, mektup, atışma.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri