Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN OYUN DAVRANIŞLARI İLE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu çalışma okul öncesi çocukların oyun davranışları ve kişiler arası problem çözme becerilerini belirlemek ve oyun davranışları ile kişiler arası problem çözme becerilerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama modelinde olan araştırma Gaziantep il merkezindeki anaokuluna devam eden beş-altı yaş arasındaki çocuklarla gerçekleştirilmiştir. Basit tesadüfî örnekleme ile seçilen 132 kız, 138 erkek olmak üzere toplam 270 çocuk araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Coplan ve Rubin (1998) tarafından geliştirilen ve Ogelman (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan Okul Öncesi Oyun Davranışı Ölçeği (ODÖ) ve Özdil (2008) tarafından geliştirilen Kişilerarası Problem Çözme Ölçeği (KPÇÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için t testi ve etki büyüklüğünü belirlemek için Cohen d değerleri hesaplanmıştır. Analizler sonucunda çalışmaya katılan çocukların Okul Öncesi Oyun Davranış Ölçeği alt boyutu olan Sessiz Davranış, Yalnız-Pasif Davranış ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmazken, Yalnız-Aktif Davranış, Sosyal Oyun, İtiş-Kakış Oyun ile Kişilerarası Problem Çözme Ölçeği ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Okul öncesi eğitim alma durumu ile Okul Öncesi Oyun Davranış Ölçeği alt ölçeği olan Sessiz Davranış, Yalnız-Pasif Davranış ve oyun toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki var olduğu belirlenmiştir. Yalnız-Aktif Davranış, Sosyal Oyun, İtiş-Kakış Oyun alt boyutları ve Kişilerarası Problem Çözme Ölçeği puanları ile okul öncesi eğitim alma durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Okul Öncesi Oyun Davranış Ölçeği puanı ile Kişilerarası Problem Çözme Ölçeği puanları arasındaki ilişkiye bakıldığında ise Kişilerarası Problem Çözme Ölçek Puanı düşük olan çocukların Okul Öncesi Oyun Davranış Ölçeği alt boyutu olan İtiş-Kakış Oyun alt ölçeği puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Okul öncesi, oyun, okul öncesi oyun davranış ölçeği, oyun davranışı, kişilerarası problem çözme.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri