Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MALİ FEDERALİZM BAĞLAMINDA HARCAMA SORUMLULUKLARININ YEREL YÖNETİMLERE DEVREDİLMESİ
Mali federalizm, federal devletlerde kamu sektörünün verimliliğini arttırması ve dolayısıyla da makroekonomik performansı olumlu yönde etkilemesi hasebiyle son zamanlarda dikkat çeken bir konu olmuştur. Mali federalizm, kısaca vergi toplama yetkisinin ve harcama sorumluluklarının farklı yönetim düzeyleri arasında dağılımıdır. 20. Yüzyılın sonlarına doğru küreselleşmenin iktisadi ve siyasi etkileri ile birlikte geleneksel kamu yönetimi anlayışı bu yeni kamu yönetimi anlayışına doğru evrilmeye başlamış; hatta birçok ülkede siyasi kampanya aracı olarak da kullanılmıştır. Aslında, mali federalizmin dört temel bileşeni vardır. Bunlar; gelirlerin yerel yönetimlere devredilmesi, harcama sorumluluklarının yerel yönetimlere aktarılması, yönetimler arası transferler ve yerel yönetimlerin borçlanmasıdır. Bu çalışmada mali federalizm bağlamında bu bileşenlerin içinde çok önemli bir yere sahip olan yerel yönetimlerin harcama sorumlulukları detaylı olarak incelenecektir. Burada cevap aranan önemli sorular harcama sorumlulukları yerel yönetimlere verilmeli midir, hangi harcamalar yerel yönetimlerin sorumluluğunda olmalıdır ve bunun kamu sektörüne etkisi nasıldır.

Keywords
Mali Federalizm, Yerel Yönetimler, Yerel Harcamalar

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri