Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TURİSTLER DENEYİMLERİNİ SOSYAL MEDYADA NEDEN PAYLAŞIR? PAYLAŞIM MOTİVASYONLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Son yıllarda her alana nüfuz eden sosyal medya, turizm sektöründe de etkisini göstermektedir. Turizm işletmeleri, sosyal medyada yürüttükleri pazarlama faaliyetleri ile rakipleri karşısında önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bunun yanında turistler de ilgi toplamak, alternatifleri değerlendirmek, tatillerini anlatmak amacıyla sosyal mecralardan faydalanmaktadır. Özellikle heyecan verici keşifleri, farklı kişi ve kültürlerle olan ilişkilerini, tatilleriyle ilgili görüşlerini veya yaşadıkları sorunları sosyal medyada paylaşarak diğerlerini yönlendirmektedir. Bu bağlamda turistlerin turizm deneyimlerini sosyal medyada diğer insanlara anlatmalarında farklı motivasyonlarının olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal medya kullanıcılarının turizm deneyimlerini sosyal medyada paylaşmalarında etkili olan motivasyon faktörlerinin ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde öğrenim gören ve sosyal medya kullanan kişilere yönelik bir anket uygulanmıştır. Nicel araştırma yöntemi uygulanan araştırmada, 324 kişi örneklem kütlesi olarak seçilmiştir. Anket formu ile elde edilen veriler, SPSS istatistik programının 21.0 sürümü kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların turizm deneyimlerini sosyal medyada paylaşma düzeylerinin oldukça düşük olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan turizm deneyimlerinin sosyal medyada paylaşılmasında benmerkezci motivasyon faktörlerinin, toplum odaklı motivasyon faktörlerine kıyasla daha etkili olduğu görülmüştür.

Keywords
Sosyal Medya, Turizm, Deneyim, Motivasyon

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri