Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İSLÂM HUKUKUNDA AİLENİN ÖNEMİ VE EVLİLİK HAYATININ FAYDALARI
Aile, ferdin bazı sosyal ve tabiî ihtiyaçlarının sevgi ve rahmet ikliminde karşılanması ve nesillerin kıyâmete kadar âhenkle devamı için gerekli olan bir müessesedir. Üstün değerler, önce ailede alınıp korunur ve sonraki nesillere aktarılır; toplum ve devlet de bu değerlerle şekillenir. Hukuka uygun bir evlilik hayatının, ahlâkın güzelleştirilmesi, nefsin haramlardan korunması, fitnenin defedilmesi, çocuk terbiyesi, işlerini görmekten âciz olan Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanması, akraba ve muhtaçlara nafaka verilmesi ve Müslümanların çoğalması gibi birçok faydası bulunmaktadır. Bu durum her bir ailenin kuruluş ve devamında hassasiyet gösterilmesini ve eşi olmayanların, hassaten gençlerin -meşru ihtiyaçlarının ailede karşılanması için- hem maddî hem de manevî açıdan desteklenmesini gerektirmektedir. Bu sebeple, İslam hukukunda evlilik teşvik edilmiş; evlendirme velâyeti gibi evlenme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde önemli rolü olan birçok hak ve mükellefiyet meşru kılınmıştır. En güzel model insan (usve-i hasene) olarak Peygamberimiz (s.a.s.) gençlere rehberlik etmiş ve onlardan bazılarının evlilik süreçleriyle bizzat ilgilenmiş; iffetlerini korumaları ve evlenip aile kurmaları konularında da onlara yardım etmiştir. Onun ümmetine merhamet ve sevgisinin bir neticesi olan bu rehberlik ve ilgi, ihtiyaç halinde ekonomik desteğin yanında psiko-sosyal desteği de ihtiva etmektedir. Bu çerçevede başta veliler olmak üzere bütün Müminler -güçleri nispetinde- eşi olmayanları evlendirmekle sorumludurlar. Bu makalenin amacı: Kişinin her iki dünya mutluluğu ve “temiz” bir toplum için hayatî önem taşıyan ailenin önemini dolayısıyla aile hayatının faydalarını ortaya koymaktır. Böylece zamanında mutlu ailelerin kurulmasına ve nesillerin aile içinde devamına katkı sağlamaktır.

Keywords
Aile, Evlenme, Evlilik, Fayda, Fert, Mutluluk, Toplum

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri