Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MODA TASARIM ÜRÜNLERİNDE FARKLILIK YARATMADA SEMBOLİK ÖZELLİKLERİN ROLÜ
Moda tasarımında benzersiz ve farklı olmak gibi özellikler, moda tasarımcılarının, ürün tasarımındaki hedefleri arasında yer alırlar. Günümüzde tasarım ürünlerin diğer ürünlerden farklılığını ortaya koyan en temel unsur ise sahip oldukları sembolik değerleridir. Tüketiciler ürün tercihlerini, işlevsel ve estetik değerlerin yanında sembolik anlamlara göre yapma eğiliminde olduklarından, markalar ürün tasarımlarını kişi ile özdeşleşen sembolik anlamlar üzerine inşa etmektedirler. Bu araştırmada, moda tasarım ürünlerinin diğer ürünlerden farkının, sembolik özellikler üzerinden belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın daha sağlıklı yürütülebilmesi için konu, endüstriyel tasarım alanlarından biri olan moda tasarımı ile sınırlandırılmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup, veri toplama tekniği olarak literatür taraması uygulanmıştır. Alıntı ve göndermeler yapılmış, veriler konulara göre derlenip yorumlanarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler ışığında; sembolik özellikler üzerinden moda tasarım ürünlerine atfedilen anlamın, ürünün işlevinin önüne geçtiği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, bireyin toplum tarafından kabul görmesi ve psikolojik doyumunu gerçekleştirmesi için ürünlere yüklenen anlamların bireyler tarafımdan bir araç olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

Keywords
Moda Tasarımı, Farklılık, Özgünlük, Sembolik Özellikler.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri