Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE HALK MÜZİĞİNİN DERLENMESİ, İCRASI VE EĞİTİMİ KONUSUNDA YER ALAN KURUM VE KURULUŞLAR
Çalışmada geçmişi çok eskilere dayanan, yıllarca usta çırak ilişkisiyle, meşk yoluyla ve düğün derneklerle kulaktan kulağa ve nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşan halk müziği mirasımızın kurumsallaşması araştırılmıştır. İlk olarak Dârü’l-Elhân’la birlikte ortaya çıkan kuramsallaşma çalışmaları Ankara Devlet Konservatuvarı, Halkevleri, Köy Enstitüleri, bazı dernek kuruluşlar ve radyonun yayın hayatına başlamasıyla birlikte hızla gelişmiştir. Ayrıca kurumsallaşma en önemli boyutlarından birisi olan Türk Müziği Devlet konservatuvarları, TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğü, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı (HAGEM), Milli Folklor Araştırma Dairesi (MİFAD) gibi halk müziği araştırma birimlerinin çalışmaları incelenmiştir. Kültür Bakanlığının çeşitli illerde kurmuş olduğu Devlet Türk Halk Müziği Koroları halk müziğinin yaygınlaştırılması açısından önemlidir. Bunlara ek olarak bazı akademisyenler, sanatçılar ve gönüllülerin şahsi gayretleriyle halk müziği mirasının önemli bir bölümü derlenerek kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan, derlenen, notaları yazılan türkülerimizin icra yoluyla doğru bir şekilde temsil edilmesi ve yayılmasını sağlayan kurumların çalışmaları ortaya konulmuştur.

Keywords
Türk Halk Müziği Kurumları, derleme, TRT, Dârü’l-Elhân, Kültür Bakanlığı

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri