Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
Bu araştırmada amaç, fen bilgisi öğretmen adaylarının “fen bilimleri dersi” ile ilgili bilişsel yapılarını otaya çıkarmaktır. Araştırma verileri, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında bir üniversitenin fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 32 öğretmen adayından toplanmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılmıştır. KİT için “fen bilimleri dersi” kavramı anahtar kelime olarak belirlenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının “fen bilimleri dersi” ile ilgili yazdıkları kelimeler incelendiğinde, 149 farklı kelime ile ilişkilendirdikleri ortaya çıkmıştır. Bu kelimeler içerisinde öğretmen adayı tarafından “fen bilimleri dersi” ile en çok ilişkilendirilenler; “fizik” (f:24), “kimya” (f:23) ve “biyoloji” (f:23) olmuştur. Araştırmada, elde edilen kelimelerin analizi sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının “fen bilimleri dersi” ile ilgili bilişsel yapıları; “fen bilimleri dersinin toplum-çevre ile ilişkisi, fen bilimleri dersi ile ilgili alanlar, fen bilimleri dersinde araştırma, fen bilimleri dersinde terimler, fen bilimleri dersine ilişkin görüşler, fen bilimleri dersinde araç-gereçler” olmak üzere altı kategoriye ayrılmıştır.

Keywords
fen bilimleri dersi, kelime ilişkilendirme testi, öğretmen adayları, bilişsel yapı

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri