Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İHLALİ ALTINDA ÇİN’İN ENDÜSTRİ POLİTİKALARI VE ABD İLE TİCARET İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
Fikri Mülkiyet Hakları (FMH), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından ve Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’nda (TRIPS) “kişilerin düşüncelerinin ürünleri üzerine, sahibine belirli bir zaman süresince münhasıran verilen kullanma hakları” şeklinde tanımlanmıştır. İktisadi açıdan FMH, teknoloji transferi ile birlikte düşünüldüğünde, özellikle Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) için dış ticarette önemli yere sahiptir. Bu bağlamda fikri mülkiyetin nasıl korunacağı uluslararası ticari anlaşmaların öğesi haline gelmiştir. ABD-Çin ticaret ilişkileri kapsamında da FMH konusu gündeme gelmiştir. ABD'de 1974 yılında çıkarılan Ticaret Kanunu'nun 301. maddesi, devlet başkanına, ülkenin sanayi kuruluşlarını diğer ülkelerin "adil olmayan" ticari uygulamalarından korumak için söz konusu ülkelere tek taraflı vergi uygulama ve ticari kısıtlamalar getirme yetkisi vermektedir. ABD buna dayanarak 2017 yılında Çin’in Amerikan fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddiası ile dava açmış ve davanın sonuç raporuna dayanarak Trump yönetimi, ABD-Çin ticaret hacminin yaklaşık %10’una denk gelen bir karar ile binden fazla ürüne ve yarı mamule kısıtlamalar getirmiştir. Çin, ABD'nin başlattığı fikri mülkiyet hakları soruşturmasından şiddetli hoşnutsuzluk duyduğunu bildirmiş, ABD'yi ticari korumacılık yapmak ve mevcut uluslararası ticaret sistemini yıkmakla suçlamıştır. Bu tartışmalar ekseninde, çalışmanın konusunu Çin’in fikri mülkiyet hakları ihlalinin endüstriyel gelişmesindeki rolü ve ABD ile olan ticaret ilişkilerinin geleceği oluşturmaktadır.

Keywords
ABD-Çin Ticareti, Fikri Mülkiyet Hakları, Uluslararası Politik İktisat

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri