Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGISI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI: HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üzerinde kapsamlı çalışılan bir konu haline gelmiştir. Bu çalışma; hazır giyim sektöründe işçi ve hizmetli olarak çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda algı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada veriler anket aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin istatistik analizlerinde frekans analizi ve ki-kare analizi SPSS 17.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışanların demografik bilgileri ikinci bölümde ise algı düzeyini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Çalışmanın sonucunda; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki algı düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Çalışanların çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi, eğitim çalışmalarına önem verilmesinin iş sağlığı ve güvenliği algısı düzeylerini artıracağı öngörülmektedir.

Keywords
İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Hazır Giyim Sektörü

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri