Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


POSTMODERNİZMİN TARİHE YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA MURATHAN MUNGAN’IN “ULAK İLE SADRAZAM” ÖYKÜSÜNDE TARİH ALGISI
Postmodernizm, edebiyattaki klasik anlatı düzenini tamamen değiştiren, getirdiği üstkurmaca, metinlerarasılık, oyunlaştırma, parodi, pastiş gibi kavramlarla anlatıya yeni bakış açıları ve anlatı olanakları sunan bir sanat anlayışıdır. Postmodernizmin farklı bir bakış açısı getirdiği bir diğer unsur, tarihe bakış/tarihi yeniden okumadır. Bu tarih anlayışı modern tarih anlayışından tamamen ayrılır. Bu anlayışa göre; tarih her ne kadar belgelere dayandırılarak oluşturulsa da yazan kişinin tutumundan/konumundan etkilenmiş, bu açıdan öznel bir metne dönüşmüştür. Murathan Mungan’ın da tarihsel anlatılardan beslendiği öykülerinde yukarıda aktarmaya çalıştığımız postmodernist tavrı görmek mümkündür. Bu anlayışla ilişkili olarak Mungan, Yeni Tarihselcilik (New Historicism) anlayışına göre hikâyelerinde yeni okumalar ve yönlendirmeler de oluşturur. Özellikle yazarın Lal Masallar adlı eserinde yer alan “Ulak ile Sadrazam” öyküsü üzerinden Mungan’ın tarih yaklaşımını ve tarihi ele alma biçimini görmek mümkündür. Çünkü yazar, bu öyküde tarihsel bir gerçekliği yeni bir bakış açısıyla ele alır ve bambaşka bir kurgulama yoluna gider. Bu çalışmanın amacı; Postmodernizm akımının tarihe bakışı, tarihi ele alma biçimini belirleyip, anlatılarında postmodern bir anlayışı benimseyen Murathan Mungan’ın öyküleri yoluyla nasıl bir tarih perspektifi sunmaya çalıştığını tespit etmektir.

Keywords
Postmodernizm, Yeni Tarihselcilik, Türk Edebiyatı, Öykü, Murathan Mungan, Lal Masallar

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri