Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BÜYÜMEYE ÇALIŞAN LATİN AMERİKA
Geçmişten bugüne çeşitli ekonomik problemlerle uğraşan ve ekonomik istikrarı sağlamakta bir hayli zorlanan Latin Amerika ülkelerinde göreve gelen hükümetlerin ülke yönetiminde de istikrarı sağlama konusunda bir hayli zorlandıkları bilinmektedir. Elbette ki siyasal istikrarın bu ülkelerde tam anlamıyla yerleşememesinin altında birtakım nedenler yatmaktadır. Diğer yandan, bu durum istikrar ya da istikrarsızlığın ülke ekonomilerini ne derece etkilemekte olduğu sorusunu akla getirmektedir. Buradan hareketle, bu çalışmada söz konusu etki ampirik olarak incelenmektedir. Çalışma, Güney Amerika Ulusları Birliği (UNASUR) ülkelerinin 1996 ve 2016 arası yıllık verilerinden hareketle gerçekleştirilmiştir. Ekonometrik yöntem olarak yatay kesit ve zaman serisi analizlerini birleştiren panel data tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, araştırma kapsamındaki ülkelerde siyasi istikrarın ekonomik büyüme göstergesi olarak seçilen kişi başına düşen GSYİH değişkeni üzerindeki etkisinin istatistiksel açıdan anlamsız olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Siyasal istikrar, Latin Amerika, iktisadi büyüme, panel veri

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri