Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA KEMANE EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırma; lisans düzeyinde müzik eğitimi veren kurumlarda kemane eğitiminin tüm yönleriyle incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma için konuya yönelik kaynaklara ulaşılıp daha önce yayımlanmış ve yayımlanmamış kitap, makale, bildiri, lisans bitirme, yüksek lisans, doktora - sanatta yeterlik tez çalışmaları taranmış ve yapılmış benzer çalışmalar gözden geçirilmiştir. Ayrıca araştırma için en önemli veri toplama aracı olarak ülkemizde lisans düzeyinde müzik eğitimi veren kurumlarda kemane ile ilgili öğretim elemanlarına 14 sorudan oluşan yarı yapılanmış görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler ışığında; kemane dersinin bir öğrenci için haftada en az 4 saat olması, öğrencilere farklı müzik türlerinden örnekler de öğretilmesi, keman eğitiminde kullanılan nüans, artikülasyon ve parmak numaraları gibi terminolojilerin kemane eğitiminde de kullanılması, alan ile ilgili yazılı kaynak ve metot eksikliği, kemane dersinin belirli bir müfredata uygun yapılması gibi konular üzerinde durulmuş ve yorumlanmıştır.

Keywords
Kemane, Kemane Eğitimi, Türk Halk Müziği

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri