Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİST’E KOTE ŞİRKETLERİN SATIŞ GELİRLERİ VE NET KÂR TUTARLARI İLE KÂRLILIK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ
Çalışmanın amacı BIST’e kote imalat sanayi şirketlerinin net satış gelirleri, net kâr tutarları ve kârlılık oranlarını incelemektir. Bu kapsamda 181 imalat sanayi şirketinin değişkenleri arasında uç değerleri olmayan ve mali tablolarına ulaşılabilen 173’ü çalışmaya dâhil edilmiştir. Şirketlerin öncelikle sektörler bazında net satışları, net kâr tutarları ve kârlılık performansları sıralanmış sonrasında imalat sanayi bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca şirketlerin net satışları, net kâr tutarları ve kârlılık oranları arasındaki ilişki korelasyon analizi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda net satış geliri yüksek olan bir şirketin net kârının da her zaman yüksek olmayacağı; satış geliri çok yüksek olmayan bir şirketin kârlılık oranlarının yüksek olabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca şirketlerin genellikle satış hasılatları ile net kâr tutarları arasında anlamlı ilişki olduğu; bazı alt sektörlerdeki şirketlerin net kâr tutarları ile kârlılık oranları arasında ilişki olduğu saptanmıştır.

Keywords
Net Kâr Marjı, Aktif Kârlılığı, Özsermaye Kârlılığı, İmalat Sanayi

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri