Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TDK TÜRKÇE SÖZLÜK’TE YETERLİK FİİLLERİNİN MADDE BAŞI OLARAK SEÇİLMESİ ÜZERİNE
Sözlükler, bir dilin söz varlığını muhafaza eden en temel başvuru kaynaklarındandır. Ait olduğu dilin kelime hazinesini geleceğe aktarmada bir vasıta olan bu kaynaklar yani sözlükler, çoğu dilde olduğu gibi Türk dilinde de köklü bir geçmişe sahiptir. Gelenekselleşmiş bir biçimde karşımıza çıkan Türk sözlükçülüğü, Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan Dîvânü Lûgati’t-Türk (1072 -1074) ile başlamış ve bugüne kadar da varlığını korumuştur. Bugün bu geleneği devam ettiren sözlüklerden biri Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük’tür. Türkçe Sözlük; 1945 yılında yayımlanan ilk baskısında 25.574, 10’uncu baskısında (2005) 63.818 ve son baskısında da (11’inci baskı) 77.005 madde başına yer vermiştir. Bu madde başlarını oluşturan sözlükbirimlerden biri de yeterlik fiilleridir. Türkçede yeterlik fiilleri, birleşik fiil türlerinden biri olan tasvir fiillerinin bir alt grubunu oluşturmaktadır. Morfolojik açıdan esas fiil + zarf-fiil eki + bil- yapısında kurulan yeterlik fiilleri anlamsal açıdan, genel olarak bir şeyi yapmaya muktedir olmayı, bir şeyi yapma ihtimalini veya olasılığını ifade eder. Bu çalışmada, TDK Türkçe Sözlük’te (2011) tarama yöntemi kullanılarak tespit edilen yeterlik fiillerinin madde başı olarak seçilmesi kuramsal ve uygulama sözlük bilimi çalışmalarından yararlanılarak bir değerlendirilmeye tutulmuştur. Bu değerlendirme sonucunda yeterlik fillerinin TDK Türkçe Sözlük’te konumlandırılması ile ilgili iki öneri sunulmuştur. Bunlardan biri yeterlik fiillerinin ara maddelerde konumlandırılması iken diğeri de madde başı konumunda kalmaya devam etmesi durumda söz konusu maddelerde anlam açısından iyileştirilmelere gidilmesi olmuştur. Anlam açısından yapılabilecekler de sonuç kısmında ayrıntılı olarak verilmiştir.

Keywords
sözlükler, sözlük bilimi, madde başı, yeterlik fiilleri

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri