Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TATBİKİ DİLCİLİĞİN MAKSAD VE VAZİFELERİ
H?r hansı bir elmin inkişafı insanların praktik f?aliyy?ti ehtiyaclarından doğur v? bu ehtiyaclarla mü?yy?nl?şir. H?r hansı bir elmin tarixi göst?rir ki, elmd? ?vv?ll?r t?tbiqi m?s?l?l?r hakim olmuş v? elm inkişaf etdikc? ümumil?şm?l?r aparmaq m?qs?dil?, h?r d?f? eyni t?crüb?l?r? qayıtmamaq üçün onlardan n?z?ri bölm? ayrılmışdır. Dilçiliyi ş?rti olaraq "elmi dilçilik" v? ya “dilçilik n?z?riyy?si” iki gism? bölürl?r. Görk?mli alim ?.R?c?bli d? bu m?s?l?y? öz münasib?tini bel? bildirir: “Elmin t?tbiqi v? qeyri-t?tbiqi (n?z?ri) bölm?l?ri arasındakı s?rh?d olduqca ş?rtidir v? çox vaxt t?tbiqi bölm?nin harada bitdiyi, n?z?ri bölm?nin haradan başlandığını mü?yy?nl?şdirm?k mümkün olmur. Ancaq bir şey şübh?sizdir: bütün zamanlarda ictimai ehtiyac v? sosial ş?rait elmin t?r?qqisini, inkişafını stimullaşdırmışdır”

Keywords
Elim, m?s?l?, m?ks?d, n?z?ri,dilçilik, t?tbigi

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri