Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ASYA TİPİ ÜRETİM TARZI TARTIŞMALARI: OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİNE MADDECİ BİR ANALİZ YAKLAŞIMI
Osmanlı I·mparatorlugˆu’nun maddeci tarih analizi yapılırken ve toprak mülkiyeti sistemi anlaşılmaya çalışılırken, üzerinde durulması gereken konulardan biri de o¨zellikle 1960’ların ikinci yarısından itibaren, Tu¨rkiye siyasi düşünce hayatında bir tartıs¸ma konusu haline gelen Asya Tipi U¨retim Tarzı’dır (ATU¨T). Bu c¸alıs¸manın amacı, Tu¨rkiye’de ATU¨T tartıs¸malarının nasıl bas¸ladıgˆını ve gelis¸tigˆini kavramsal bir c¸erc¸eve ic¸erisinde ortaya koyabilmektir. Bu yapılırken o¨ncelikle ATU¨T kavramının ne ifade ettigˆinin anlas¸ılabilmesi ic¸in bir literatu¨r taraması yapılmıs¸, ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanılmıs¸tır. Daha sonra Tu¨rkiye’de ATU¨T tartıs¸malarının gelis¸imi incelenmis¸tir. Du¨nyada ATU¨T tartıs¸maları 1920’lerde bas¸larken Tu¨rkiye’de bu tartıs¸maların ancak 1960’lardan sonra bas¸ladıgˆı go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r. Bu durumun nedenleri arasında ilk olarak digˆer fikir akımlarında oldugˆu gibi bunda da eles¸tirici, aras¸tırıcı ve tam olarak bilimsel olunamamıs¸ olması vardır. Digˆer taraftan 1960’larla birlikte yeni bir tarih anlayıs¸ı olus¸mus¸, az gelis¸mis¸lik ve geri kalmıs¸lık gibi kavramlara, Osmanlı I·mparatorlugˆu ve Tu¨rkiye Cumhuriyeti bagˆlamında daha fazla ilgi gösterilmeye bas¸lanmıs¸tır. Tu¨rkiye’nin az gelis¸mis¸ligˆinin nedenleri Osmanlı I·mparatorlugˆu’nun siyasi, sosyal, iktisadi yapısında ve Batı ile artan iktisadi ilis¸kilerinde aranmaya bas¸lanmıs¸tır.

Keywords
Asya Tipi U¨retim Tarzı, Osmanlı Toprak Du¨zeni, ATÜT

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri