Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının Görsel Sanatlar Eğitimi dersine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim programında öğrenim görmekte olan toplam 60 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Veri analizi için betimsel analiz tercih edilmiştir. Temalar araştırma sorularından yola çıkılarak belirlenen alt amaçlar temelinde oluşturulmuştur. Verilerin analizinde N-Vivo analiz programı kullanılarak kategorilere ve temalara ulaşılmıştır. Sonuç olarak adayların görsel sanatlar eğitimi dersinin önemine ilişkin farkındalıklarının olduğu, görsel sanatlara ilişkin önceki deneyimlerinin ve bilgilerinin derse ilişkin görüşlerinde etkili olduğu, genel olarak derse ilişkin farklı yöntem ve tekniklerle ilgili bilgi sahibi oldukları, materyal tercihlerinin kısıtlı olduğu, derse ilişkin en fazla okul öncesi eğitime yönelik uygulamaların yetersizliğinden rahatsızlık duydukları ve okul öncesi eğitimi alanına yönelik uygulamaların arttırılmasını beklediklerini dile getirmişlerdir.

Keywords
Okul Öncesi Öğretmen Adayı, Görsel Sanatlar Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim, N-Vivo, Nitel araştırma

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri