Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının Görsel Sanatlar Eğitimi dersine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim programında öğrenim görmekte olan toplam 60 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Veri analizi için betimsel analiz tercih edilmiştir. Temalar araştırma sorularından yola çıkılarak belirlenen alt amaçlar temelinde oluşturulmuştur. Verilerin analizinde N-Vivo analiz programı kullanılarak kategorilere ve temalara ulaşılmıştır. Sonuç olarak adayların görsel sanatlar eğitimi dersinin önemine ilişkin farkındalıklarının olduğu, görsel sanatlara ilişkin önceki deneyimlerinin ve bilgilerinin derse ilişkin görüşlerinde etkili olduğu, genel olarak derse ilişkin farklı yöntem ve tekniklerle ilgili bilgi sahibi oldukları, materyal tercihlerinin kısıtlı olduğu, derse ilişkin en fazla okul öncesi eğitime yönelik uygulamaların yetersizliğinden rahatsızlık duydukları ve okul öncesi eğitimi alanına yönelik uygulamaların arttırılmasını beklediklerini dile getirmişlerdir.

Keywords
Okul Öncesi Öğretmen Adayı, Görsel Sanatlar Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim, N-Vivo, Nitel araştırma

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri