Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


UMUM-HUSUS KAİDESİ VE TABERİ TEFSİRİNDE UYGULANMASI
Umum-husus kaidesi usul kaideleri arasında önemli yere sahiptir. Bu kaidenin önemi Tefsir usulü için de vazgeçilmezdir Umum-husus kaidesi aracılığıyla şer‘i nassların lügavi sınırları tespit edilir ve birçok dini hüküm daha da anlaşılır hale gelmektedir. Bilindiği üzere Kur’ân ayetleri genellikle umum üzere gelmiştir ve onların arasından husus ifadeli ayetlerin belirlenmesi Tefsir ilminin gayelerinden biridir. Klasik dönemden bu yana birçok tefsirde özellikle de ahkâm ayetleri açısından umum-husus kaidesi kendi ehemmiyetini göstermiştir. Bu araştırmamızda meşhur müfessir İbn Cerir et-Taberî’nin Câmiu’l-Beyan adlı tefsirinde ayetleri te’vil ederken umum-husus kaidesinin uygulanmasını konu edindik. Öncelikle kaidenin usul açısından önemine sonra da Taberi tefsirinde uygulanması ele alınacaktır.

Keywords
Umum, Husus, Tefsir Usulü, Taberi, Te’vil

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri