Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ’NDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKLER - YEŞİL DEĞİŞİKLİKLER - ÇEVRECİ UYGULAMALAR
İnsanlar bir arada yaşamaya başladıklarından bu yana yaşamı çeşitli kurallarla düzenlemeye çalışmışlardır. İnançlarla birlikte var olan din, toplumda ortak davranış sağlamak için gelişen ahlak kuralları ya da örf-adetler zorlayıcı değil, gönüllü yaptırıma sahiptirler. Artan nüfus ve kalabalıklaşan yerleşimler, değişen dünya nüfusu toplumsal düzeni sağlayabilmek, kaos oluşmasını önlemek ve ortak dil konuşabilmek için belirlenmiş ve yazılı, kabul görülmek zorunda olunan ve resmi yaptırıma sahip yasalara ihtiyaç duymuştur. Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, düzenleyici kuralların yazılı olduğu resmî belge” olarak tanımlanan yönetmelikler de spesifik ve ihtiyaç duyulan her konuda yasa koyucular tarafından hazırlanmakta, güncellenmekte ve yürürlükte tutulmaktadır. Bu çalışmada, artan nüfus ve hızlı kentleşme sonucu karmaşıklaşan kent düzeni ve yaşamını, ihtiyaç duyulan karmaşık fonksiyonlu yapı ve binaların tasarımını, uygulamasını yönlendirecek şekilde güncellenen imar yönetmeliğinin, 2017 yılında yürürlüğe giren son halinde dünyanın geleceğini sürdürülebilirlik, çevreci tutum ve davranışlarla tasarlamanın yolunu çizen yeni değişiklikler incelenecektir.

Keywords
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği / Sürdürülebilirlik / Mimari Tasarım / Kent / Yapılaşma

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri