Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
İnsan ihtiyacı doğrultusunda üretilen nesnenin amacı dışında çağrışımlar barındıran göstergeye dönüşümü; üreten ve gerektiğinde satın alan konumuyla özneyi yani insanı pasif, belirlenen, edilgen ve satın alınan bir metaya evrimini de anlatır. Kapitalist ekonomik sistemde ihtiyaç sermayenin ezici sömürüsüne boyun eğerek maliyet ve karlılık hesaplarıyla tanımlanan bir dönüşüm geçirir. Anlamsız bolluk, özgürlük, sınırsız tüketim ve güvence altına alınmış gelecek gibi vaatlerle çarpıtılan ve saptırılan ihtiyaç sistemli olarak artırılırken nesneleşmekte ve ürün olan nesne özne kimliğine dönüşmektedir. Çevresine uyum sağlayan, onu değiştirip dönüştürürken deneyim, yeti ve bilinci sayesinde kültürü ve değer yargılarını yaratan insanın, yine kendi eseri olan kültürünün dolayımı halini aldığı bu yolculuğunda mücadele içinde olduğu değiştirici ve dönüştürücü etkenleri araştırma çabası aslında oldukça eskilere dayanmaktadır. Özne-nesne ilişkisi, bilinç, anlam ve anlamı yaratma eğilimi, nesneyle kurulan ilişkide kullanım değeri tartışmaları ve kimlik kavramının sorgulanması söz konusu araştırmalara örnek olarak gösterilebilir. Kurumsal kimlik çalışmalarında da köşeleri belirleyen bu tartışma ve kavramların eleştirel tartışması gerçekleştirilerek bir bakış açısı yaratılmaya çalışılacaktır.

Keywords
Kurumsal Kimlik, Özne, Nesne, Anlam

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri