Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK MÛSİKÎSİ SAHASINDA ŞA’BÂNÎ MÜNTESİBİ VE ŞA’BÂNÎLİK İLE BAĞI OLAN MÛSİKÎŞİNÂSLAR
Türk Mûsikîsi, Türkler’in İslâm’ı kabulünden sonra, İslâmiyet’den önceki inançlarına bağlı olarak icrâ ettikleri müziğin üzerine kurulmuş, özellikle tekkelerde yetişen san’atkârların elinde mânevîyatla yoğrulup, geniş kitleleri etkisi altına alan, özgün ve estetik bir müzik türü olarak, günümüze gelmiştir. Tekkeler, rûhen kemâlâta gitmenin araçları olan, geleneksel sanatların öğretiminde en önde gelen kurumlardır. Diğer pek çok tarikat gibi Şâ’bânîlik de mûsikiye önem vermiş, dergahlarından, çok sayıda zâkirbaşı, durakhan, sâzende, hânende bestekar, hoca ve nazariyatçı yetişmiştir. Bu çalışma, Halvetiliğin Şa’bânîyye kolundan yetişen ve bu yol ile bir şekilde bağı olan mûsikîşinâsların araştırılıp belirlenmesinden müteşekkildir. Bu münevver zâtlara birkaç örnek vermek gerekirse; büyük Lâle Devri saray bestekârı, tanbûrî, hânende Enfî Hasan Ağa, Zurnazen başı Enderûnî İbrahim Ağa, Hacı Nafiz Bey, Şa’bânî büyüklerinden Yâkup Han Kaşgârî’nin oğlu, Şa’bânî muhibbi Abdülkadir Töre, Üstad Alaaddin Yavaşça’yı yetiştiren, bestekar Zeki Arif Ataergin, Çanakkale Türküsü’nün kaynak kişisi İhsan Ozanoğlu ve daha pek çok önemli zevât, Şa’bânî yolundan feyz almış kâmil san’atkârlardandır.

Keywords
Şa’bânîlik, Mûsikî, Enderûn, Şa’bân-ı Velî, Şeyh Nasûhî, Mi’râciyye

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri