Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SORUMLU TURİZM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI
Bu çalışmanın amacı “Sorumlu Turizm Ölçeği (STÖ)”nin (Mathew ve Sreejesh, 2017) Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve güvenirliliğinin ortaya konulmasıdır. Ölçek ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel olarak toplam dört boyuttan oluşmaktadır. Ancak sorumluluğun geniş çapta ele alınması gerekliliği düşüncesi ile “Sorumlu Turizm Ölçeği”ne politik sorumluluk ile ilgili ifadelere yer verilmiş olup ölçeğe maddeler eklenmiştir. Ölçeğin maddeleri oluşturulurken öncelikle sorumlu turizm ile ilgili alan yazını taranmış ve uzman görüşleri neticesinde politik sorumluluk ile ilgili 17 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda “ekonomik sorumluluk”, “sosyo-kültürel sorumluluk”, “çevresel sorumluluk” ve “politik sorumluluk” boyutlarından oluşan dört faktörlü yapının doğrulandığı görülmüştür. Ölçeğin güvenirlik katsayılarının da 0,80 ile 0,86 arasında değişen yüksek değerler aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu bu bulgular, “Sorumlu Turizm Ölçeği (STÖ)”nin Türkiye’de yapılacak çalışmalarda güvenilir ve geçerli bir araç olarak uygulanabileceğini ortaya koymaktadır.

Keywords
Sorumlu Turizm, Sorumlu Turizm Ölçeği, Geçerlilik, Güvenirlilik

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri