Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE DİJİTAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı Türkiye de 2006-2018 yılları arasında üstün yetenekli öğrencilerde dijital medya kullanımı üzerine yapılan akademik çalışmaların incelenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmış olup araştırma deseni olarak döküman analizi tercih edilmiştir. Çalışmanın örneklemi Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) Ulusal Tez Merkezinden, Google Scholar’dan, Ulakbim’den ve yazarlardan mail yoluyla alınmış olan 16 çalışmadan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Bilimsel Analiz Formu” kullanılmıştır. Bu çalışmalar:, araştırmanın türüne, yöntemine, desenine, kullanılan veri toplama teknikleri, veri analiz tekniklerine, yıllara ve araştırmanın yapıldığı üniversitelere göre incelenmiştir.Araştırma sonuçlarında üstün yetenekli öğrencilerde dijital medya kullanımı üzerine yapılan çalışmaların en çok makale türünde en az ise doktora alanında olduğu görülmüştür. Çalışmaların yöntemlerine göre incelendiğinde nicel çalışmaların nitellerden daha fazla olduğu görülmüştür. Nicel desen araştırmalarında daha çok betimsel tarama modeli nitel desen araştırmalarında ise durum çalışması modeli kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzdeler kullanılarak sonuçlar yorumlanmıştır. Bu araştırmalarım sonucunda bu alanda yeterli çalışmanın olmadığını ve geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords
Üstün-Özel Yetenek, Dijital Medya, Bilişim, Teknoloji

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri