Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ALEVİ İNANCIDA RUH VE RUH GÖÇÜ
Ruh, varoluştan itibaren düşünce tarihinde insanı hep meşgul etmiş bir gizemdir. Varoluş tarihi ile birlikte birçok düşünür, filozof ve dini bilgin ruh ve ruh bilimi ile ilgilenmiş, varoluşun ölüm ile noktalanacağı konusunda farklı görüş belirtmişlerdir. Ruh, din ve felsefede insan varlığının özü olan maddi olmayan tarafı ya da insanın özü olarak tanımlanır. Bu öz, teolojide kişinin ilahiliğe iştirak etme ve ilahiliğe ulaşma olarak tanımlanır. Ruh, Alevi inancında yaşamın ilkesi olarak amaçtır. Beden ise bir araçtır. Bu anlamda ruh, bedene hareket yeteneğini verir, Hakka ulaşmaya yönlendirir. Hakka ulaşmak için Alevilikte insanın dört kapı ve kırk makamından geçmesi gerekir. Bu kapılar, Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat’tır. Şeriat kapısı, zahiri ilimlerin öğretildiği kapıdır. Tarikat kapısı, ikrar kapısıdır, inanç yolu sürdürür. Marifet kapısı, kendini bilme kapısıdır, Egosunu aşıp kendini bilen evreni ve Tanrı’yı da bilir. Sonuç olarak doğa ve insana güç ve enerji veren o cevher, tanrısal gerçeklikle bir olup sonsuzlaşıp ölümsüzleşmektedir.

Keywords
Alevilik, inanç, varoluş, beden, ruh ve ruh göçü.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri