Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


RAKîB KELİMESİNİN SEMANTİK ANALİZİ
Konuşma insana vergi, insanı hayvandan ayıran, en mükemmel anlaşma vasıtası ve en önemli yeteneğidir. İnsan konuşan varlıktır diye tarif edilirken aslında insan düşünen varlıktır tarifinde düşünceye gizli bir telmih vardır. Zira dilsiz düşünce yok, düşüncesiz dil sakat hükmündedir. Dil ile düşünce birlikte oluşmuş olmalıdır. Düşünce dil ile ifade edilince konuşma olur. İnsanlar da konuşarak anlaşır. Meram anlatmaya yarayan her işaret dilden bir parçadır. Konuşmada sözcükler aracılık ederler. Sözcükler semantik açıdan en küçük anlamlı birimler olup, ifade ve cümlelerin yapıtaşlarını oluştururlar. Zaman içinde bu sözcüklerin delaletinde kaymalar ve değişimler yaşanır. Zaman ve zemine bağlı bir süreç içinde gelişen bu yeni durum semantik ilmi prensiplerine göre incelenir. Özellikle dini metinlerin anlaşılmasında ve dini metinlerde kullanılan terimlerin anlamları bakımından semantik yaklaşım önem arz etmektedir. Bu çalışmada Arapça [?-?-?] kelimesinin anlamı semantik prensipler çerçevesinde irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada odak kelime olarak [????] kelimesi alınmış olup, etimolojik kökeni, İslam öncesi Arap edebiyatında kullanılışı, hadislerde kullanılışı, eş ve zıt anlamları ile Kur'ân-ı Kerîm'de türevleri ile geçtiği yerler ve Türkçe tercümelerine yansımaları incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Esmaü’l-Hüsna'dan biri olan [????] kelimesinin terim anlamı ile kökü [?-?-?] kelimesinden müştak kelimelerle aralarındaki ilişkiyi tespit edebilmek hususunda bir fikir jimnastiği yapmaktır.

Keywords
Rakîb, Rakabe, Murâkıb, Rikâb, Semantik

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri