Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TEFSİR ESERLERİNİ KÜLTÜREL ANTROPOLOJİK YAKLAŞIMLA OKUMAK
Tefsir eserleri, müfessirlerin tefsir alanında bir insanî faaliyet olarak yaptıkları Kur’ân ile hayatına anlam verme çabasında bireysel ve sosyokültürel durumlarının yansımalarını içeren eserlerdir. Bu durum doğal olmakla birlikte, müfessirlerin amacının ilahî maksadı anlama gayreti gözetmesi, söz konusu insanî yansımaları incelemeye değer kılmaktadır. Tefsir alanında böyle bir incelemenin disiplinlerarası yaklaşımla kültürel antropoloji biliminden faydalanılarak yürütülebileceği isabetli görülmektedir. Tefsir alanında bu başlık altında bir çalışma yaparken izlenecek yaklaşımın kültürel antropolojik okuma yaklaşımı olarak adlandırılması önerilmektedir. Bu makalede tefsir eserlerini kültürel antropolojik okuma yaklaşımı ile nasıl okuyabiliriz?” sorusu ele alınmaktadır. Makalenin öncelikli amacı, tefsir alanında bilimsel bir ihtiyaç olarak mütalaa olunduğundan, bu yaklaşımı tanıtmaktır. Böylelikle tefsir eserlerindeki muhtevayı farklı bir açıdan anlama ve açıklama imkânı elde edilebilecektir. Makalede; kültür, kültürel antropoloji, tefsirleri kültürel antropolojik okuma yaklaşımı, bu yaklaşımın amaçları, ilkeleri ve muhtemel sonuçları müzakere olunmaktadır.

Keywords
Tefsir, Müfessir, Kültür, Kültürel Antropoloji, Kültürel Antropolojik Okuma.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri